Bytový dom

Vizualizácie bytového domu. Na tomto projekte sme používali ešte starší rendrovací plugin, ktorý bol veľmi kvalitný, ale rendrovacie časy boli veľmi dlhé.

Páči sa Vám moja práca?