Architekt a 3D dizajnér

Pomáham s prezentáciou architektonických návrhov. Každý návrh potrebuje svoj príbeh. Klientom ho pomáham objaviť a čo najlepšie vyrozprávať.   

architekt, 3D dizajnér, zakladateľ pixel3 studio

Začiatky

Môj príbeh sa začal ešte počas vysokoškolského štúdia. Ako študent architektúry som začal brigádovať vo firme, ktorá sa zaoberala tvorbou architektonických vizualizácií. V tom čase to bolo jedno z najlepších štúdií zameraných na vizualizácie.

Veľa som sa tam naučil a viaceré pracovné postupy používam dodnes. Po istom čase som z firmy odišiel. Začal som učiť na Fakulte architektúry a popritom som sa venoval architektonickej tvorbe. Vizualizácie som robil najmä pre svoje návrhy, občas pre mojich známych - architektov.

Ďalším míľnikom bolo založenie architektonického štúdia spolu s kamarátom. Okrem architektonických návrhov sme sa museli venovať ďalším činnostiam, ktoré si vyžadovalo riadenie a chod firmy. Bolo to náročné, ale prinieslo mi to veľa nových skúseností. V tom čase som sa stal členom Slovenskej komory architektov.

Po ukončení spolupráce s kamarátom som sa opäť osamostatnil. Zistil som, že tvorba vizualizácií má baví viac ako navrhovanie architektúry. Začal som sa tejto oblasti intenzívne venovať. Testoval som rôzne softvéry, absolvoval som  niekoľko platených kurzov zameraných na produkciu architektonických vizualizácií. Študoval som rôzne postupy a overoval ich v praxi. Kvôli propagácií firmy som sa začal venovať aj marketingu a marketingovým stratégiam, čo mi veľmi pomohlo aj pri tvorbe vizualizácií a ich prezentácií.

Práca s klientom

Ako to prebieha, keď získam novú zákazku a nového klienta? Začíname stretnutím či už osobným alebo cez internet. Po základnom predstavení architektonického návrhu, ktorý mám vizualizovať, získavam podrobnejšie informácie o predstave klienta. Začíname spolu hľadať príbeh, nosný motív, náladu – nevyhnutné ingrediencie, potrebné na správnu prezentáciu. Dohodneme termíny. Potom začínam pracovať na vizualizácií, veľmi dôležitý je kontakt s klientom počas celého pracovného procesu. Dolaďujeme a upresňujeme spolu detaily, výber pohľadov, prípadne príbeh a ďalšie nevyhnutnosti.

Nakoniec odovzdanie hotového diela. Ak je spokojný klient, som spokojný aj ja.  

Zaujalo Vás to?

Riešite projekt, ktorý chcete čo najlepšie odprezentovať? Vyplňte formulár a počas 30 minútovej internetovej konzultácie s Vami zadarmo prejdem Váš návrh a poradím Vám ako ho najlepšie „predať“ Vášmu klientovi.

Ako prebieha konzultácia? Podklady v pdf zašlete 3 dni pred konzultáciou. Spojíme sa napr. cez Skype a prejdeme si Váš projekt a možnosti jeho prezentácie.